Galerii foto

Făgăraşul în imagini
Făgăraş
Clădirile şcolii
Corpul A, Corpul B
Săli de clasă
Fermă didactică
Seră flori, Seră cultură,
Cultură Pleurotus Ostreatus,
Activităţi externe
Content 15
Pauza mare
Parcurile şcolii
Content 16
Şcoală de şoferi
Content 10


Proceduri elaborate de comisia C.E.A.C.


Nr. Crt. Denumire procedură Compartiment Data aprobării în C.A.
1 Procedura opraţională privind autoevaluarea instituţională CEAC - PO 01 1.10.2012
2 Procedura oporaţională privind colectarea, sintetizarea şi utilizarea opiinilor şi propunerilor elevilor şi părinţilor privind funcţionarea unităţii şcolare CEAC - PO 02 31.10.2012
3 Procedura operaţională privind elaborarea procedurilor operaţionale CEAC - PO 03 18.08.2013
4 Procedura de comunicare internă CEAC - PO 04 15.10.2013
5 Procedura privind protecţia civilă - prevenirea şi stingerea incendiilor CEAC - PO 05 15.10.2013
6 Procedura pentru completarea documentelor şcolare CEAC - PO 06 11.11.2013
7 Procedura operaţională privind organizarea şi coordonarea activităţiilor extraşcolare PO 07 11.01.2014
8 Procedura privind activitatea profesorului coordonator pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare/consilierul educativ PO 08 11.01.2014
9 Procedura pentru scăderea notei la purtare şi sancţionarea elevilor Didacitc - PO 01 20.09.2013
10 Procedura privind suplinirea personalului didactic absent Didactic - 04 PO 02 21.11.2012
11 Procedura pentru acordarea sprijinului ăn cadrul programului naţional de protecţie socilală "Bani de liceu" Didactic - 04 PO 03 19.12.2012
12 Procedura privind accesul elevilor în şcoală şi circulaţia acestora în interior Didactic - 04 PO 04 21.11.2012
13 Procedura privind accesul, circulaţia pentru personalul salariat al şcolii şi respectarea timpului de lucru Didactic - 04 PO 05 21,11,2012
14 Procedura privind accesul şi circulaţia în unitatea şcolară a persoanelor străine Didactic - 04 PO 06 21.11.2012
15 Procedura operaţională a predării şi observării lecţiei Didactic - 04 PO 07 21.11.2012
16 Procedura operaţională privind soluţiuonarea abaterilor disciplinare (violenţa, conflicte) Didactic - 04 PO 08 11.11.2012
17 Procedura operaţională pentru evaluarea daunelor provocate de elevi şi recuperarea contravalorii acestora Didactic - 04 PO 09 24.02.2014
18 Procedura de înscriere a notelor şi absenţelor în catalogul virtual Didactic - 04 PO 10 24.02.2014
19 Procedura operaţională de informare a elevilor şi părinţilor privind situaţia şcolară Didactic - 04 PO 11 24.02.2014
20 Procedura operaţională privind asigurarea serviciilor medicale Cabinet medical - 06 PO 01 15.10.2013
21 Procedura operaţională privind activitatea sistemului informatic Departament informatizare - 07 PO 01 20.09.2013

Compartiment contabilitate - 01
Nr. crt Denumire procedură Cod procedură Data aprobării în CA
1 Procedura operaţională privind achiziţiile directe 01.01 03.06.2013
2 Procedură operaţională privind inventarul anual 01.02 03.06.2013
3 Procedură operaţională privind fundamentarea bugetului 01.03 03.06.2013
4 Procedură operaţională prvind funcţionarea casieriei 01.04 03.06.2013
5 Procedură operaţională privind completarea registrului de casă 01.05 03.06.2013

Compartiment secretariat - 02
Nr. crt Denumire procedură Cod procedură Data aprobării în CA
1 Procedura privind întocmirea şi realizarea fişelor de post 02.01 03.06.2013
2 Procedura privind evidenţa dosarelor profesionale 02.02 03.06.2013
3 Procedura privind circuitul documentelor 02.03 03.06.2013
4 Procedura privind completarea şi transmiterea revisal 02.04 03.06.2013
5 Procedura privind întocmirea statelor de plată şi a salariilor 02.05 03.06.2013
6 Procedura privind modul de completare a registrului matricol 02.06 03.06.2013
7 Procedura privind actele de studii 02.07 03.06.2013
8 Procedura privind prezenta, învoirile şi concediilor 02.08 03.06.2013
9 Procedura privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 02.09 03.06.2013
10 Procedura privind arhivarea documentelor 02.10 03.06.2013
11 Procedura privind examenele de corigenţă 02.11 03.06.2013
12 Procedura privind concediile de odihnă 02.12 03.06.2013
13 Procedura privind plata burselor şi ajutoarelor sociale 02.13 03.06.2013
14 Procedura privind plata banilor de liceu 02.14 03.06.2013
15 Procedura privind programul "Euro 200" 02.15 03.06.2013
16 Procedura privind evaluarea performanţelor personalului auxiliar şi nedidactic 02.16 03.06.2013
17 Procedura privind elaborarea deciziilor 02.17 03.06.2013
18 Procedura privind organizarea recrutării personalului 02.18 03.06.2013

Compartiment bibliotecă - 03
Nr. crt Denumire procedură Cod procedură Data aprobării în CA
1 Procedura operaţională pentru relaţii cu publicul 03.01 03.06.2013
2 Procedura operaţională privind completarea fondului de carte 03.02 03.06.2013
Ultima actualizare: 27 August, 2014